Διεθνή διπλώματα οδήγησης

internationalΜετατρέψετε το δίπλωμα οδήγησης σε διεθνές για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Αναλαμβάνουμε για εσάς, την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση του διεθνούς διπλώματος οδήγησης στην ΕΛΠΑ και σας παραδίδουμε το νέο δίπλωμα.

Powered by Target Point - Copyright 2015