Διεθνή διπλώματα οδήγησης

Μετατρέψετε το δίπλωμα οδήγησης σε διεθνές για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Αναλαμβάνουμε για εσάς, την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση του διεθνούς διπλώματος οδήγησης στην ΕΛΠΑ και σας παραδίδουμε το νέο δίπλωμα.

Powered by Target Point - Copyright 2015