Φιλοσοφία Επιχείρησης

Το ασφαλιστικό  γραφείo Φραντζής  Σπύρος, διασφαλίζει από το 1999 τα συμφέροντα των πελατών του και τους  παρέχει την αξιοπιστία και την εγγύηση της σίγουρης ασφάλισης.

Γραφείο Μυτιλήνης

Γραφείο Καλλονής

Δεδομένου  των συνθηκών    που επικρατούν στην    αγορά η εύρεση   αξιόπιστων     λύσεων σε θέματα ασφάλισης  όλων των κλάδων αποτελεί κυρίαρχο στόχο μας.

Κύρια λειτουργία μας είναι  η παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικά προϊόντα όλων των κλάδων   καθώς και η παροχή οδικής βοήθειας.

Γραφείο Μυτιλήνης

Κοντά σας στο νησί της Λέσβου, με δυο γραφεία, ένα στην Καλλονή (Έναντι Α.Τ. Καλλονης) και το άλλο στην Μυτιλήνη (Αερ. Γιανναρέλλη 50) σας παρέχουμε την αμεσότερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση.

Γραφείο Καλλονής

Έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε ασφαλιστικά πακέτα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και είμαστε δίπλα σας σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζετε.

Powered by Target Point - Copyright 2015