Καριέρα μαζί μας

Ζητούνται άτομα τα οποία θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας ως εξωτερικοί συνεργάτες, παρέχοντας τους αξιόλογα ποσοστά κέρδους και μια εργασία χωρίς ωράριο και δεσμεύσεις. 

 Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε την δική σας επαγγελματική καρίερα.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το επώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρον για συνεργασία

Powered by Target Point - Copyright 2015