Φιλικός Διακανονισμός

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και είναι μια συμφωνία που έχουν κάνει οι ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, η οποία εξασφαλίζει την άμεση και χωρίς καθυστέρηση αποζημίωση των αυτοκινήτων που έχουν τρακάρει, από την ασφαλιστική εταιρία που ασφαλίζονται οι ίδιοι.

Με τo σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία προβαίνει σε αποζημίωση του αναίτιου ασφαλισμένου της, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου.

Προϋποθέσεις ένταξης ενός τροχαίου στο Φιλικό Διακανονισμό:

1. Ατύχημα μεταξύ δυο η περισσότερων οχημάτων ακόμη κι αν τα οχήματα η κάποια από αυτά ανήκουν στην ίδια ασφαλιστική εταιρία

2. Ύψος υλικών ζημιών οχήματος ισο η κατώτερο του συμφωνημένου ορίου των 6500€
Σε περίπτωση ατυχήματος περισσότερων των δυο οχημάτων το εκαστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα

fd

3. Ύψος σωματικών βλαβών οδηγού η και επιβαινόντων ανά ατύχημα στα 30.000€ και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000€.
Σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβης τα εμπλεκόμενα οχήματα συμπληρώνουν και την δήλωση ατυχήματος στο οπισθόφυλλο του έντυπου της φιλικής δήλωσης

4. Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο η από διαρροή υγρών χρησιμοποιούμενα για την λειτουργιά εμπλεκομένου οχήματος η εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας ακόμα και αν το όχημα αυτό δεν έρθει σε επαφή με άλλο όχημα

5. Μπορεί πλέον να συνταθεί φιλικός αν μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων προκαλείται ζημία σε κολώνα φωτισμού η πινακίδα σήμανσης η κάδο απορριμμάτων η τοιχίο περίφραξης.
Η τυχών απαίτηση για την ζημία του αντικείμενου γίνεται από τον ασφαλιστή του υπαιτίου οδηγού εκτός συμφωνίας

6. Η συμφωνία εφαρμόζεται και σε περίπτωση κάλυψης ιδίων ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων

Τι καλύπτει ο φιλικός διακανονισμός:

1. Το κόστος της επισκευής η την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος

2. Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος

3. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

 

Εταιρείες που συμμετέχουν στον φιλικό διακανονισμό:

01 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ 02 EVIMA GROUP AAE-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 08/02/2013
03 NATIONAL UNION – FIRE INS. PITTSBURGH PA 04 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
05 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 06 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
07 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 08 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
09 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. 10 GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.
11 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 12 NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
13 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 14 DEMCO INSURANCE
15 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 16 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. – ΜΙΝΕΤΤΑ 18 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
19 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. 20 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
21 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 28/06/2013 22 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
23 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 24 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
25 EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α. 26 VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ.
27 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. 28 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Powered by Target Point - Copyright 2015